Servicii standarde în cadrul unei cercetări

 • analiza materialelor secundare
 • elaborarea metodologiei (metodele aplicate, eşantionare etc.) şi a instrumentelor de cercetare (chestionar, ghid de interviu sau discuţie focus grup)
 • pre-testarea şi definitivarea instrumentelor de cercetare
 • multiplicare instrumente, contactare şi instruire operatori de teren (studii cantitative)
 • lucru pe teren – colectarea datelor
 • verificarea calităţii lucrului pe teren
 • computerizarea datelor
 • procesarea statistică liniară simplă şi calitativă a informaţiei
 • procesarea statistică corelată a informaţiei în funcţie de profilul socio-demografic al populaţiei (studii cantitative)
 • elaborarea raportului analitic a informaţiei colectate şi procesate
 • prezentarea grafică a principalelor rezultate