Tipuri generale de cercetări

Cercetări calitative. Cercetări care au ca scop obţinerea de informaţii despre o anumită temă de la un număr restrâns de subiecţi. Cercetarea calitativă poate fi folosită pentru apariţia de noi idei în mesajele comunicării, precum şi pretestarea lor, alcătuirea unor chestionare cantitative şi evaluarea unor programe. De menţionat că studiile calitative nu permit concluzii generalizatoare despre segmente largi de populaţie.

Metode de bază:

  • Discuţii focus grup
  • Interviu aprofundat

Cercetări cantitative. Cercetări ce au ca scop obţinerea de informaţii obiective de la eşantioane reprezentative de subiecţi. Cercetarea cantitativă este utilizată în scopul obţinerii unor concluzii concrete, care pot fi raportate numeric la populaţia ţintă.

Metode de bază:

Sondaj de opinie:

  • la nivel naţional
  • la nivel regional / local
  • faţă în faţă
  • prin telefon/CATI – Computer Assisted Telephone Interview
  • on-line

Cercetări formative. Cercetări realizate cu scopul de a colecta şi analiza informaţiile disponibile, în vederea evaluării unei situaţii şi elaborării unui plan de program.

Cercetări omnibus. Semnifică cercetarea unor eşantioane reprezentative de populaţie la intervale regulate de timp. Avantajele acestui tip de cercetare se referă la faptul că beneficiarii din diferite sfere de activitate pot veni cu propriul chestionar / set de întrebări (limitat) în cadrul aceluiaşi studiu, iar costurile fixe (care constitute cea mai mare parte din costurile generale pentru o cercetare) fiind distribuite proporţional. Cercetarea omnibus, bazându-se pe un eşantion larg, oferă rezultate precise şi calitative pentru fiecare client, ceea ce este eficient din punct de vedere al timpului şi preţului.

Pentru fiecare studiu omnibuz sunt selectaţi diferiţi respondenţi, datele fiind excluse de „efectul cercetărilor de panel”, când rezultatele pot fi influenţate de chestionarea frecventă a aceloraşi respondenţi.