Domenii de expertiză

Probleme socio-economice

 • Impactul dreptului de proprietate
 • Evaluarea situaţiei copiilor şi a tinerilor
 • Migraţiune şi trafic de fiinţe umane
 • Piaţa muncii
 • Sărăcie
 • Dezvoltarea tehnologiilor societăţii informaţionale
 • Necesităţile grupurilor vulnerabile
 • Adopţia

Medicină şi sănătate

 • Asistenţa pre- şi post natală
 • Evaluarea programelor de perfecţionare profesională
 • Comportamentul utilizatorilor de drog intravenos
 • Evaluarea atitudinii cadrelor medicale
 • Evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor faţă de HIV/SIDA, hepatite virale şi gripa aviară

Participare politică

 • Atitudini şi participări politice
 • Barometrul opiniei publice
 • Exit poll

Marketing

 • Ţigări
 • Telefonie mobilă
 • Produse alimentare
 • Produse cosmetice
 • Băuturi, lactate

Mass-media

 • Preferinţele telespectatorilor
 • Studiul audienţei
 • Monitorizarea grilelor de program
 • Monitorizarea tonalităţii, timpilor de antena şi a spoturilor publicitare în campania electorală

Mobilizare socială

 • Asistenţa medicală primară
 • Planificarea familiei
 • Combaterea traficului de femei şi a muncii forţate
 • Combaterea exploatării sexuale în rândul copiilor
 • Evaluarea nivelului sărăciei şi a accesului săracilor la informaţie
 • Drepturile omului

Campanii de informare