Departamentul de Cercetări de Marketing şi Sociologia Pieţei

Studiere cunoștințe, atitudini, preferinţe și comportamente ale consumatorilor
Testare / lansare pe piaţă a produsului, concepţiei, ambalajului şi preţului
Monitorizare segmente de piață