Cercetări sociale, economice şi politice

Studierea fenomenelor şi proceselor sociale, economice şi politice

  • Identificarea şi analiza cunoştinţelor, atitudinilor şi comportamentului grupului ţintă faţă de variate fenomene şi procese sociale, politice şi economice;
  • Sondarea opiniei publice faţă de variate fenomene şi procese sociale, politice şi economice;
  • Monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor, activităţilor;
  • Base-line survey – studierea situaţiei înainte de implementarea programelor / proiectelor de dezvoltare;
  • Studii de impact;
  • Monitorizarea tonalităţii, timpilor de antena şi a spoturilor publicitare în campania electorală;
  • Monitorizarea grilelor de program;
  • Studierea dinamicii / tendinţelor fenomenelor şi proceselor;
  • Studii comparative;
  • Analiza datelor statistice şi a informaţiei secundare.