CIVIS – Centru de analiză şi investigaţii sociologice, politologice şi psihologice

 

Studierea fenomenelor şi proceselor sociale, economice şi politice

 • Identificarea şi analiza cunoştinţelor, atitudinilor şi comportamentului grupului ţintă faţă de variate fenomene şi procese sociale, politice şi economice;
 • Sondarea opiniei publice faţă de variate fenomene şi procese sociale, politice şi economice;
 • Monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor, activităţilor;
 • Base-line survey – studierea situaţiei înainte de implementarea programelor / proiectelor de dezvoltare;
 • Studii de impact;
 • Monitorizarea tonalităţii, timpilor de antena şi a spoturilor publicitare în campania electorală;
 • Monitorizarea grilelor de program;
 • Studierea dinamicii / tendinţelor fenomenelor şi proceselor;
 • Studii comparative;
 • Analiza datelor statistice şi a informaţiei secundare.

Studierea pieţii (volumul, structura, tendinţele, concurenţii principali etc.)

 • Evaluare de consum şi atitudine faţă de produs / serviciu;
 • Deprinderi şi conduită a consumatorului faţă de produs / serviciu sau categorie de produse /servicii;
 • Testare / lansare pe piaţă a produsului, concepţiei, ambalajului şi preţului;
 • Alegerea celui mai bun produs / îmbunătăţirea produsului deja existent;
 • Strategii de marketing;
 • Monitorizare continuă a segmentelor de piaţă concrete, reflectare tendinţe şi schimbări pe piaţă;
 • Urmărirea prezenţei produsului şi a preţului în diferite punte de vânzare;
 • Analiza datelor statistice şi a informaţiei secundare;
 • Controlul indicatorilor mărcii comparativ cu mărcile-concurente;
 • Controlul eficienţei publicităţii;
 • Monitorizarea şi evaluarea satisfacţiei consumatorului faţă de publicitate;
 • Determinarea celor mai puternice şi memorabile versus celei mai slabe şi supărătoare elemente ale publicităţii.

Campania este un proces organizat şi coordonat de persuasiune, îndreptat direct spre opinia şi comportamentul publicului, în încercarea de a atinge un set definit de obiective. Campaniile pot fi iniţiate de o mare varietate de instituţii, grupuri sau indivizi, în căutarea satisfacerii intereselor lor particulare.

 • analiza materialelor secundare
 • elaborarea metodologiei (metodele aplicate, eşantionare etc.) şi a instrumentelor de cercetare (chestionar, ghid de interviu sau discuţie focus grup)
 • pre-testarea şi definitivarea instrumentelor de cercetare
 • multiplicare instrumente, contactare şi instruire operatori de teren (studii cantitative)
 • lucru pe teren – colectarea datelor
 • verificarea calităţii lucrului pe teren
 • computerizarea datelor
 • procesarea statistică liniară simplă şi calitativă a informaţiei
 • procesarea statistică corelată a informaţiei în funcţie de profilul socio-demografic al populaţiei (studii cantitative)
 • elaborarea raportului analitic a informaţiei colectate şi procesate
 • prezentarea grafică a principalelor rezultate

 

Cercetări calitative. Cercetări care au ca scop obţinerea de informaţii despre o anumită temă de la un număr restrâns de subiecţi. Cercetarea calitativă poate fi folosită pentru apariţia de noi idei în mesajele comunicării, precum şi pretestarea lor, alcătuirea unor chestionare cantitative şi evaluarea unor programe. De menţionat că studiile calitative nu permit concluzii generalizatoare despre segmente largi de populaţie.

Metode de bază:

 • Discuţii focus grup
 • Interviu aprofundat

Cercetări cantitative. Cercetări ce au ca scop obţinerea de informaţii obiective de la eşantioane reprezentative de subiecţi. Cercetarea cantitativă este utilizată în scopul obţinerii unor concluzii concrete, care pot fi raportate numeric la populaţia ţintă.

Metode de bază:

Sondaj de opinie:

 • la nivel naţional
 • la nivel regional / local
 • faţă în faţă
 • prin telefon/CATI – Computer Assisted Telephone Interview
 • on-line

Cercetări formative. Cercetări realizate cu scopul de a colecta şi analiza informaţiile disponibile, în vederea evaluării unei situaţii şi elaborării unui plan de program.

Cercetări omnibus. Semnifică cercetarea unor eşantioane reprezentative de populaţie la intervale regulate de timp. Avantajele acestui tip de cercetare se referă la faptul că beneficiarii din diferite sfere de activitate pot veni cu propriul chestionar / set de întrebări (limitat) în cadrul aceluiaşi studiu, iar costurile fixe (care constitute cea mai mare parte din costurile generale pentru o cercetare) fiind distribuite proporţional. Cercetarea omnibus, bazându-se pe un eşantion larg, oferă rezultate precise şi calitative pentru fiecare client, ceea ce este eficient din punct de vedere al timpului şi preţului.

Pentru fiecare studiu omnibuz sunt selectaţi diferiţi respondenţi, datele fiind excluse de „efectul cercetărilor de panel”, când rezultatele pot fi influenţate de chestionarea frecventă a aceloraşi respondenţi.