Sondajul Cost of Doing Business este un instrument de monitorizare a eforturilor Guvernului Republicii Moldova în domeniul dezvoltării sectorului privat. Studiul este realizat anual din 2002 și este susținut financiar de către Grupul Băncii Mondiale.
Sondajul din 2014 a fost realizat de către institutul independent de cercetare Centrul de Analize și Investigații Sociologice, Politologice și Psihologice CIVIS.

Obiectivul principal al studiului este de a monitoriza starea și dinamica mediului de afaceri și să evalueze impactul politicilor de stat, cerințelor și aranjamentelor instituționale asupra agenților economici care activează în Republica Moldova.
Studiul este realizat în baza unui sondaj național reprezentativ care acoperă toate raionale țării (atît din mediul rural, cît și din mediul urban), cu excepția regiunii transnistrene. Grupul țintă îl reprezintă entitățile economice, cu excepția întreprinderilor agricole (gospodării țărănești, gospodării colective), instituțiilor financiare (bănci, companii de investiții) și a întreprinderilor individuale. Persoanele chestionate au reprezentat managementul de nivel superior (proprietari, directori, directori executivi, manageri și contabili în cazul întrebărilor relevante). În total au fost chestionate 607 întreprinderi, selectate în baza unei scheme de eșantionare probabiliste. Eroarea maximă de eșantionare este de ± 4.0%. Perioada de colectare a datelor a fost 6 octombrie – 16 decembrie 2014. Rata generală de participare la sondaj a fost de 51%.

Instrumentul de cercetare (chestionarul) este similar cu cel din valurile precedente. Acesta a inclus 18 subiecte de interes, prin intermediul cărora este evaluată interacțiunea agenților economici cu autoritățile publice, după cum urmează:
Situația generală; Procedura de înregistrare; Construcții; Licențierea; Obținerea autorizației; Echipament; Reglementarea importurilor; Reglementarea exporturilor; Certificat de conformitate; Autorizații sanitare; Inspecții; Impozite; Reglementarea prețurilor; Reglementarea relațiilor de muncă; Executarea contractelor; Promovarea intereselor personale ale angajaților publici; Soluționarea conflictelor judiciare și Conflicte cu autoritățile publice.
Rezultatele studiului pot fi accesate la următorul link:

COST OF DOING BUSINESS / raport