Masă rotundă – Prezentarea studiului “Studiul de evaluare a Impactului în clasele a VIII-a şi a X-a în anul de studii 2009/2010″

Pe data de 28.10.2010, în incinta sălii de conferinţe a hotelului Jolly Alon, a avut loc conferinţa privind „Studiul de evaluare a Impactului în clasele a VIII-a şi a X-a în anul de studii 2009/2010″. Conferinţa a fost organizată de către Centru de Analiză şi Investigaţii Sociologice, Psihologice şi Politologice, în colaborare cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

La conferinţă au participat reprezentaţi ai Ministerului Educaţiei al RM, Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Institutului de Instruire Continuă, direcţiilor raionale de învăţământ, membrii grupurilor de lucru în elaborarea testelor pe disciplini.

În cadrul conferinţei au fost prezentate scopul, obiectivele şi rezultatele studiului, precum şi recomandările specialiştilor în cauză pentru îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare.

Rezultatele au fost prezentate de către co-autorii raportului, Sinţov Ruslan, director executiv CAISPP CIVIS şi Malcoci Ludmila, consultant naţional, doctor habilitat în sociologie.

Studiul dat a fost efectuat de către CAISPP CIVIS în colaborare cu Ministerul Educaţiei cu suportul Băncii Mondiale.