Masă rotundă – Prezentarea studiului “Investiţiile, întoarcerea şi reintegrarea emigranţilor pentru dezvoltare în Moldova”

Pe data de 9.12.2010, în incinta sălii de conferinţă a hotelului VisPas, a avut loc o masă rotundă cu prezentarea studiului “Investiţiile, întoarcerea şi reintegrarea emigranţilor pentru dezvoltare în Moldova”, organizată de către CAISPP CIVIS.

La masa rotundă au fost prezentate şi discutate următoarele aspecte:
* Raportul de cercetare final asupra migranţilor pe termen lung financiar în cadrul proiectului DEVINPRO Moldova 2009/2010, inclusiv analiza aprofundată şi multi-factorială în baza sondajelor gospodăriilor casnice şi a migranţilor, precum şi analiza comparativă cu alte ţări din regiune.
* Experienţa obţinută în faza de testare a produselor financiare în cadrul proiectului DEVINPRO Moldova 2009/2010.
* Modelul de afaceri pentru sectorul privat elaborat de experţii IASCI.

La masa rotundă au fost prezenţi reprezentanţii Cancelariei de Stat, Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei; ANOFM; Biroului Naţional de Statistică; reprentanţi ai instituţiilor financiar-bancare; ai Băncii Naţionale; ai Centrului de Dezvoltare Rurală; reprezentanţi ai ODIMM; la fel au fost prezenţi şi reprezentanţi a organismelor internaţionale cu sediul în Moldova – Casa Naţiunelor Unite; Organizaţia Internaţională a Muncii; Organizaţie Internaţională pentru Migraţie şi a Băncii Mondiale.

Rezultatele au fost prezentate de către Ruslan Sinţov, Director Executiv al CAISPP CIVIS şi Nicolas de Zwager, Director IASCI

Studiul dat a fost efectuat de către CAISPP CIVIS în parteneriat cu organizaţia IASCI.

Consolidarea legăturii dintre migraţie şi dezvoltare în Republica Moldova / prezentare
Consolidarea legăturii dintre migraţie şi dezvoltare în Republica Moldova / raport