IASCI, Centrul CIVIS și consorțiul de parteneri au obținut finanțare pentru crearea și testarea pe piață a platformei de servicii integrate “NEXUS” – Proiectul NEXUS Moldova.

Proiectul are o durată planificată de 36 luni. Scopul proiectului este de a consolida impactul de dezvoltare a migrației sprijinind în mod direct obiectivele personale ale migranților pentru a migra în mod inteligent și a se întoarce acasă mult mai bine decât o fac în prezent. Obiectivul operațional al partenerilor consorțiului este de a colabora în procesul de creare și implementare a platformei de servicii integrate pentru migranţii moldoveni şi comunităţile acestora. Acest obiectiv va fi atins prin implicarea participativă a actorilor din sectorul public și privat, realizarea studiilor, consultațiilor și a activităților de consolidare a capacităților. Proiectul se preconizează a fi lansat până la finele anului 2012. Membrii consorțiului sunt următoarele instituții: IASCI Austria, Centrul de Analiză și Investigații Sociologice, Politologice și Psihologice CIVIS (Centrul CIVIS), Cancelaria de Stat, Consiliile raionale și primăriile Ungheni, Cahul și Edineț, Fundația Soros România.