NEXUS Moldova este un prototip al unei platforme de servicii integrate și durabile pentru migranți. Proiectul va oferi soluții practice pentru ajutorarea migranților moldoveni/diasporei la realizarea scopurilor prin intermediul unei platforme care permite comunicarea și dezvoltarea comunității. În acest sens, NEXUS va sprijini în mod direct oportunitățile personale, sociale și economice de dezvoltare referitoare la migrație.

NEXUS Moldova a fost lansat pe data de 15 decembrie 2012. Centrul CIVIS este principalul partener de implementare a proiectului. Proiectul este implementat de un consorţiu condus de IASCI și este finanţat de Uniunea Europeană (Programul tematic de cooperare cu ţările terţe în domeniul migraţiei şi al azilului) şi cofinanţat de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare.

http://nexusnet.md/