Centrul CIVIS, în colaborare cu IASCI Austria și membrii consorțiului proiectului NEXUS Moldova, a lansat sondajul gospodăriilor în cadrul proiectului NEXUS Moldova.

Sondajul are menirea să ofere date factologice de la prima sursă pentru activitățile ulterioare din cadrul proiectului NEXUS Moldova, dar și informații prețioase în dezvoltarea de politici publice privind fenomenul migrației și procesele asupra cărora influențează.

Rezultatele așteptate: cele mai exacte estimări ale contingentului populației migraționiste (migranți sezonieri și migranți pe termen lung), numărul migranților întorși, informații despre migrația/mobilitatea internă.

Studiul respectiv este primul de acest gen realizat în Moldova la așa scală, utilizând metodologie complexă în baza schemei de eșantionare probabilistă.

În cadrul studiului se planifică realizarea a circa 1500 chestionare la nivel de gospodărie cu gospodăriile care au migranți pe termen lung, precum și circa 400 chestionare cu gospodării care nu a migranți.