Centrul de Cercetări Sociologice şi Marketing CIVIS (Centrul CIVIS) realizează o cercetare de piaţă în Moldova la solicitarea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD), în colaborare cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), în coordonarea Ministerului Economiei.
Studiul accesibilităţii resurselor financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) face parte din activităţile prevăzute în „Proiectul multianual de susţinere a politicilor pentru IMM din RM” şi are drept scop analiza experienţei şi obstacolelor IMM privind accesarea finanţării externe de la instituţii financiare, obstacolele principale şi posibilele intervenţii. Rezultatele acestui studiu vor oferi puncte de reper pentru Guvernul Republicii Moldova în îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM.

Elementele cheie în elaborarea studiului dat îl reprezintă interacţiunile şi chestionările reprezentanţilor instituţiilor / organizaţiilor de finanţare, precum şi a întreprinderilor propriu-zise, pentru a trasa direcţiile cheie de dezvoltare. De menţionat că pentru efectuarea chestionării întreprinderilor a fost subcontractat Centrul CIVIS, care s-a angajat să garanteze confidenţialitatea informaţiei oferite de respondenţi, precum şi a datelor ce ţin de identitatea acestora.

Este important de evidenţiat că accesul la finanţare este un factor cheie pentru dezvoltarea afacerilor şi sporirea economiei Republicii Moldova. În aşa fel, facilitarea acestuia este una dintre direcţiile prioritare stabilite de către Guvernul Republicii Moldova în Strategia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii pentru anii 2012 – 2020.

Comunicat de presă ODIMM