Programul de cercetare a opiniei publice – “Barometrul opiniei publice din Moldova” reflectă obiectiv și transparent viața social-politică și economică din Republica Moldova.

Sondajul a fost efectuat în perioada 8 noiembrie-1 decembrie, pe un eșantion de 1160 persoane în vîrstă de 18 ani și mai mult, reprezentativ pentru populația adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria, cu o eroare maximă de ±3%. Chestionarele au fost completate la domiciliu, durata medie a chestionarului fiind de 37 min.
Rezultatele prezentate sunt ponderate. Diferența dintre rezultatele ponderate și cele neponderate nu depășește la niciuna din întrebări 0,8%.

Programul “Barometrul opiniei publice 2015” este administrat de Institutul de Politici Publice, organizație neguvernamentală, care activează în scopul promovării unei societăți deschise, participative, pluraliste, bazate pe valorile democratice, prin efectuarea de cercetări și analize independente ale politicilor publice. Colectarea datelor de teren a fost realizată de Centrul de Analize si Investigatii Sociologice CIVIS. Programul este realizat cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova.

Programul a fost lansat în anul 1998 de Fundația Soros, iar începînd cu anul 2000 realizarea programelor de cercetare a fost preluată de Institutul de Politici Publice, cu sprijinul Fundației Soros. Începînd cu 2001 sunt realizate cîte două sondaje anual. Tematica cercetărilor efectuate include: opțiuni politice, popularitatea și notorietatea principalelor partide și personalități politice, nivelul de viață și calitatea vieții, politica economică și socială a Guvernului și alte teme de actualitate și interes major.

Rezultatele studiului pot fi accesate la următorul link:
Barometrul de Opinie Publică